Hukuk Büromuz giderek karmaşık hale gelen hukuki ilişkilerde, müvekkillerinin hak ve menfaatlerini yargısal ve bilimsel içtihatları güncel olarak takip ederek korumak ve aynı zamanda sonuca götürmekte etkili çözümler üretmek amacıyla Av. Metehan KARADUMAN ve Av. Mahir ÖZER tarafından kurulmuştur.

Büromuzun temel ilkesi, müvekkillerinin her türlü hukuki sorununu aynı ciddiyet ve ilgi ile ele alıp meslek etiği dâhilinde en uygun çözüm için doğru hukuki bilgiyi vermek ve yargılama ve takip yöntemi çerçevesinde sonuç almaktır.

Yaklaşık 10 yıl süre ile Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan Av. Metehan KARADUMAN ve Av. Mahir ÖZER, sosyal güvenlik ve iş hukukunun yanı sıra icra-iflas hukuku, 6183 sayılı Yasadan kaynaklanan uyuşmazlıklar, ticaret hukuku gibi hukukun birçok alanında tecrübe kazanmış olup bu tecrübelerini kullanarak mesleklerini etkin bir şekilde yerine getirmektedirler..

Neler yapıyoruz ?

Size yardımcı olabileceğimiz uzmanlığımız dahilindeki konularda yanındayız.

İŞ HUKUKU

Ofisimizde; hizmet akdi ile başlayan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen iş hukuku kapsamında; ücret, hizmet akdi, disiplin, çalışma koşulları, ek ücretler, ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işe girme, işten ayrılma, tazminat gibi konular ile birlikte genellikle büyük işletmelerde karşılaşılan sendika kurma, sendikaya üyelik toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konularda taraflarca yaşanan uyuşmazlıklar çözümlenmektedir.

DEVAMI

SOSYAL GÜVENLİK

Ofisimizde; bireylerin, özel ve meslek hayatları süresince çeşitli mesleki (iş kazası ve meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma) risklerle karşı karşıya kalmaları durumunda, kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma düşen ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan ve muhtaç duruma düşenler ile kurumun hukuka aykırı eylemleri nedeniyle Sosyal Güvenlik haklarından marum bırakılan sigortalıların Kurum ile yaşayacakları sorunlar hukuksal yollarla çözümlenmektedir.

DEVAMI