AV. SEMA ELMAS – İŞ KANUNU’NA GÖRE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE OBJEKTİF KOŞUL OLARAK ÖNGÖRÜLEN HALLER

1.Genel Olarak İş Kanunu’nun 11. maddesinde belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için hangi durumların objektif koşul olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir. Buna göre, işin niteliği gereği belirli bir süre devam etmesi, belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi nedenler objektif koşul olarak sayılmıştır. Ancak söz konusu maddede geçen “gibi” ifadesiyle benzer durumlarında objekt...

Devamı read_more

AV. EVRİM İLKE ERDEM – SİGORTALI HİZMETLERİN YARGI KARARIYLA TESPİTİ

I. Sigortalı Hizmetlerin Yargı Kararıyla Tespitinde Genel İlkeler SSGSSK m. 86/9 uyarınca aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları mahkeme kararı ile ispatlayabilirse, bu sigortalıların mahkeme kararın...

Devamı read_more