Sosyal güvenlik, bireyin karşılaşacağı ve yaşamı için tehlike oluşturan olaylara karşı bir güvence olup, gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum Sosyal Güvenlik Kurumudur.

Ofisimizde; bireylerin, özel ve meslek hayatları süresince çeşitli mesleki (iş kazası ve meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma) risklerle karşı karşıya kalmaları durumunda, kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma düşen ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan ve muhtaç duruma düşenler ile kurumun hukuka aykırı eylemleri nedeniyle Sosyal Güvenlik haklarından marum bırakılan sigortalıların Kurum ile yaşayacakları sorunlar hukuksal yollarla çözümlenmektedir.

Şirketlere sosyal güvenlik hukuku uygulamaları kapsamında 7/24 danışmanlık hizmeti verilmektedir.