İş hukuku, iş ilişkisi içinde olan kişilerin uyması gereken kuralları düzenlemekte olup bir iş yerinde hizmet akdi ile başlayan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile işveren arasında ve bunların bağlı olduğu topluluklarla (SGK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sendikalar, odalar, Çalışma Bakanlığı, vakıflar, dernekler vb.) olan ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür.

Ofisimizde; hizmet akdi ile başlayan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen iş hukuku kapsamında; ücret, hizmet akdi, disiplin, çalışma koşulları, ek ücretler, ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işe girme, işten ayrılma, tazminat gibi konular ile birlikte genellikle büyük işletmelerde karşılaşılan sendika kurma, sendikaya üyelik toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konularda taraflarca yaşanan uyuşmazlıklar çözümlenmektedir.
Şirketlere iş hukuku uygulamaları kapsamında 7/24 danışmanlık hizmeti verilmekte özellikle insan kaynakları alanında doğabilecek uyuşmazlıklar önleyici tedbirler alınarak çözülmeye çalışılmaktadır.